Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Vem kan få assistans?

Du som behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller äta eller kommunicera med din omgivning, kan ha rätt till personlig assistans. Rätten till personlig assistans regleras i LSS och det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning och som beslutar om du har rätt till assistans.

För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra den så kallade personkretsen.

Personkretsen

LSS beskriver vilka personer som ingår i personkretsen och som omfattas av lagen. Det är personer 

 1. som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 3. med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

De grundläggande behoven

Du som tillhör personkretsen och som behöver hjälp med de grundläggande behoven, kan ha rätt till personlig assistans. Men vilka behov räknas då som grundläggande? Jo, det handlar om

 • din personliga hygien
 • att äta mat
 • att klä på och av dig
 • att kommunicera med andra
 • andra situationer som kräver detaljerad kunskap om just dig och din funktionsnedsättning.

Du som har rätt till personlig assistans enligt LSS, kan också ha rätt till assistans för hjälp med andra personliga behov. Det kan till exempel handla om att

 • städa
 • göra inköp
 • laga mat
 • utöva fritidsintressen
 • arbeta
 • vara förälder.

Läs mer i lagen om LSS

Juridisk hjälp

Har du frågor eller funderingar? Då kan du kontakta någon av våra jurister. De har många års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans.

Kontakta våra jurister