Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Så går ansökan till

Det är du eller din gode man som kan ansöka om assistans och assistansersättning. Om ansökan gäller ett barn, ska vårdnadshavarna skriva under. Beslutet påverkas inte av din eventuella inkomst eller förmögenhet.

För att ansöka om personlig assistans, kontaktar du en LSS-handläggare hos din kommun. Handläggaren tar efter ansökan kontakt med dig för att boka ett möte. På mötet går ni tillsammans igenom ditt behov av personlig assistans. Om du vill, kan du ta med dig en stödperson. Det kan vara någon i din familj eller ett juridiskt ombud. Som kund hos Brukarassistans så ger vi dig gärna det stödet. 

Efter mötet tar kommunen beslut om din eventuella rätt till assistans. Läs mer om hur du ansöker om personlig assistans på din kommuns webbplats eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Om din ansökan beviljas, kan din kommun utföra din assistans. Din kommun kan även ge dig ekonomisk ersättning om du vill anställa dina egna assistenter eller anlita ett assistansföretag. 

Innebär omfattningen av ditt grundläggande hjälpbehov att du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Nytt beslut varje eller vartannat år

Ditt beslut omprövas varje år av din kommun eller vartannat år av Försäkringskassan. En handläggare kontaktar dig då för att boka ett möte. Om du vill, kan du ta med dig en stödperson på mötet. Det kan vara någon i din familj, en assistent, ett juridiskt ombud eller din assistansrådgivare. Vårt råd är att du tar med dig någon som har kunskapen och förståelsen för just din situation och som kan ta vid där dina ord tar slut.

Kostnadsfri rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Kanske du behöver hjälp med din ansökan eller stöd vid omprövning. Kontakta då någon av våra jurister. De har flera års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans.

Våra jurister