Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Behöver du ansöka om personlig assistans?

Kontakta då någon av våra jurister. De har flera års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans och de kan hjälpa dig med allt som rör ditt assistansbehov. 

Våra jurister hjälper dig

LSS – Lagen om Stöd och Service

1993 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. LSS kompletterar också Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Vad ger LSS rätt till?

LSS ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra medborgare i det svenska samhället. Det gör den genom att ge rätt till olika former av stöd och särskild service. Observera att Brukarassistans erbjudande enbart gäller punkt 2, det vill säga vi erbjuder dig personlig assistans och inget annat. 

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till

  • rådgivning och annan personlig hjälp
  • personlig assistent eller pengar för att betala en assistent
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse utanför hemmet
  • korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar
  • bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad, som är gjord för personer med funktionshinder
  • daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Vem har det praktiska ansvaret?

Enligt LSS är det din kommun och Försäkringskassan som har ansvaret för din personliga assistans.

Det är din kommun som tar beslut om din eventuella rätt till personlig assistans. De kan även utföra din assistans. Om du vill anställa dina egna assistenter eller anlita ett assistansföretag, kan du få ekonomisk ersättning från din kommun.

Innebär omfattningen av ditt grundläggande hjälpbehov att du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Mer information på Försäkringskassans webbplats

Din kommun ansvarar också för stöd enligt Socialtjänstlagen, för dig som inte omfattas av LSS. Kontakta din kommun för mer information. 

Läs Socialtjänstlagen på riksdagens webbplats