Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Så fungerar personlig assistans

Personlig assistans är för många en förutsättning för ett meningsfullt liv. Det handlar om dig som lever med funktionshinder och som därför behöver extra stöd för att kunna leva som alla andra. Rätten till personlig assistans regleras i Socialförsäkringsbalken och LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

För att få personlig assistans måste du enligt LSS tillhöra den så kallade personkretsen. Om du tillhör personkretsen och behöver hjälp med de grundläggande behoven, har du rätt till personlig assistans.

Du ansöker om personlig assistans hos din kommun. De tar beslut om din eventuella rätt till assistans. Efter beslut kan de även utföra din personliga assistans. Om du vill anställa dina egna personliga assistenter eller köpa tjänster av ett assistansföretag, kan din kommun ge dig ekonomisk ersättning.

Innebär omfattningen av ditt grundläggande hjälpbehov att du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning hos Försäkringskassan.

Kontakta oss gärna om du känner dig osäker

Mer om personkretsen och de grundläggande behoven

Till Försäkringskassans information

Kostnadsfri rådgivning

Det finns mycket som du måste tänka på när du gör din ansökan och ansöker om assistansersättning. Våra jurister hjälper dig gärna. Du kan även kontakta våra jurister om du inte är nöjd med något assistansbeslut eller en omprövning. Hör i så fall av dig så fort som möjligt, så att tiden för att överklaga inte går ut.

Jag vill ha rådgivning

Ditt lokala kontor i Uppsala 

Har du frågor kring personlig assistans som du vill ta öga mot öga? Du är varmt välkommen att träffa oss på vårt kontor i Uppsala. 

Kontakta ditt lokala kontor