Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Basfakta om Brukarassistans

Som medlem i Vårdföretagarna ställs det höga krav på oss kring transparens och öppenhet. Vi har därför nedan sammanställt en översikt av vår kontaktinformation, basfakta, kvalitetsarbete, personalinformation, ägare och styrelse samt ekonomi.

Kontaktinformation

Basfakta om företaget

För 2019 gäller följande för vårt företag:

 • På vårt företag har vi ca 60 kunder 
 • Vår verksamhet är inom personlig assistans. Vi är specialiserade mot barnfamiljer samt kunder med förvärvade hjärnskador men har även en stor mängd kunder med annan inriktning.
 • Vi är i dagsläget primärt verksamma i Uppland och Stockholmsområdet.
 • Vi erbjuder en fullservicemodell där vi axlar ett stort ansvar för den personliga assistansen. Genom att ta ett helhetsansvar för den personliga assistansen vill vi säkerställa att våra kunder och assistenter får det stöd som man önskar och behöver.
 • Vi har medarbetare som utöver svenska även talar engelska.

Kvalitetsarbete

 • Kvalitet har en central roll i vår verksamhet  och den ska också avspeglas i vårt dagliga arbete.  Med det menar vi att vi bland annat arbetar för att det ska finnas ett medvetet förhållnings- och arbetssätt när det gäller våra kunders integritet, medinflytande och självbestämmande samt övriga krav och mål som gäller för vår verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter. För att säkerställa att vi följer uppsatta krav och mål har vi ett ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystemet används systematiskt för att fortlöpande utveckla och säkra vår verksamhets kvalitet.

Kvalitet: kundundersökningar

 • Vi genomför årligen en kundenkät. BAS/Särnmark fick för året 2019 ett NKI-index på 78/100, en höjning med fem poäng från 2017. För ett utdrag från kundundersökningen 2019, klicka här.

Personal

För 2019 gäller följande för vårt företag:

 • Under 2019 har Brukarassistans sysselsatt i snitt 19 tjänstemän, varav en verksamhetschef och en ekonomichef, och i snitt 490 personliga assistenter. Tjänstemän och chefer har samtliga lång erfarenhet och olika utbildningar inom företagets verksamhetsområde. Bland de personliga assistenterna återfinns bland annat undersköterskekompetens, trakeostomiutbildade samt övriga kundspecifika kunskaper som tillhandahålls genom anpassade utbildningar.

 • För tjänstemännen ligger korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) på i snitt 3%  och långtidsfrånvaron på 0%. För assistenterna ligger motsvarande frånvaro på 7% respektive 2%. Sjukfrånvaron är beräknad genom att dividera antalet sjuktimmar med det totala antalet arbetade timmar under månaden.

 • Brukarassistans har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna.           

Ägare och styrelse

För 2019 gäller följande för vårt företag:

 • För information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte, klicka här.

Företagsledning:

 • Camilla Reinebrandt, kontorschef
 • Åsa Malm, ekonomichef
 • Helene Winder, kvalitetsansvarig

Ägare:

 • Särmark Support AB. För mer information om Särnmark Support, klicka här
 • Mikael Särnmark
 • Cecilia Ekholm

Ekonomi