Ring oss på018-265 09 60 eller maila tillinfo@brukarass.com

Ändringar för den personliga assistansen i och med Åsa Regnérs presskonferens

Det händer oerhört mycket inom den personliga assistansen. Här ger vi dig en uppdatering om de senaste förslagen till lagändringar från Åsa Regnérs presskonferens tidigare i veckan.

Äntligen svar från Regeringen gällande den personliga assistansen

Som en blixt från en klar himmel slog det ner. Pressmeddelandet på morgonen den 14 november om att Socialdepartementet skulle hålla en presskonferens kring ett ”åtgärdspaket” för LSS. Åsa Regnér gick igenom följande förslag på tillfälliga lagändringar;

Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD 2017 ref.27)

Denna dom kom i somras och är den så kallade ”transportdomen”. Försäkringskassans tolkning av domen innebar att väntetid, beredskap samt tid mellan aktiva insatser utanför hemmet inte längre skulle beviljas. Det var just denna dom som Försäkringskassan bad Socialdepartementet uppmärksamma då de ansåg att deras tolkning skulle få ”svåröverskådliga konsekvenser” för assistansberättigade, kommuner och enskilda. I och med presskonferensen föreslog Regeringen en tillfällig lagändring. Detta innebär att man återställer assistansen till tidigare ordning, det vill säga att de kommer bevilja personlig assistans för väntetid, beredskap samt tid mellan aktiva insatser utanför hemmet. Det tillfälliga lagförslaget presenteras runt jul och vi kan förvänta oss att se en faktisk lagändring inom ca 3 månader.

Tvåårsuppföljningar

Regeringen föreslår en tillfällig ”frysning” av Försäkringskassans krav att göra tvåårsuppföljningar. En tillfällig ändring föreslås så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra dessa tvåårsuppföljningar. Regeringen ville framhålla att syftet med detta var att lindra den oro som assistansberättigade vittnar om inför sina uppföljningar – särskilt nu när läget är så osäkert. Lagändringen är tillfällig och kommer att återupptas igen efter att LSS-utredningen har presenterats och hanterats, någon gång efter oktober 2018. Vi kan förvänta oss att se en faktisk lagändring inom ca 3 månader.

Kommuners ansvar

Kommunerna föreslås genom en lagändring få ett förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av sin assistansersättning från Försäkringskassan. Detta förväntas bli ett faktum i en lagändring från och med 1 juli 2018.

Högre timbelopp

Personer som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid inom beräkningsperioden.  Detta förväntas bli ett faktum i en lagändring från och med 1 juli 2018.

Vad gäller för de som har sina tvåårsuppföljningar fram tills den tillfälliga ”frysningen” träder i kraft?

Det är fortfarande oklart hur Försäkringskassan kommer hantera tvåårsuppföljningar fram till dess att den tillfälliga lagändringen om ”frysningen” träder i kraft. Fram till dess att lagen tillfälligt ändras måste Försäkringskassan fortsätta göra tvåårsuppföljningar eftersom det fortfarande är ett lagkrav. Samma eftermiddag som presskonferensen hölls av Åsa Regnér gick Försäkringskassan ut med information på sin hemsida om att de kommer fortsätta med uppföljningarna under tiden fram tills de tillfälliga lagändringarna träder i kraft. Det står dock att Försäkringskassan ”inte kommer att fokusera på dem som träffas av de senaste årens HFD-domar”. I en senare intervju gjord av Assistanskoll med Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan, framkommer det att frysningen kommer gälla de assistansberättigade som skulle drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009. Det vill säga följande HFD-domar:

2009Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning.

2012 (tillämpad från 2016) – Att egenvård inte räknas som grundläggande behov.

2015Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning.

2017Domen om assistans vid transporter till fritidsaktiviteter.

 Försäkringskassan vet inte än hur de ska göra detta urval av personer men vi återkommer i frågan när vi vet mer.

Vad gäller för er som just nu befinner er mitt i en uppföljningsprocess?

Vi har inte fått svar på vad som gäller för er som just nu befinner er mitt i en uppföljningsprocess. Vi har kontakt med Försäkringskassan kring detta och går ut med information så snart vi får reda på mer.

Vad gäller för er som redan förlorat timmar eller fått indragen assistans på grund av Högsta förvaltningsdomarna?

De som fått indragna timmar på grund av transportdomen (alltså nu i närtid) kommer kunna ansöka om nya timmar när den tillfälliga lagändringen om väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter antas i vår (inom ca 3 månader).

Vad gäller för personer som vill ansöka om personlig assistans för första gången?

När det gäller nyansökningar ska Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis. Dessa påverkas alltså inte av de föreslagna lagändringarna.

När LSS-utredningen presenteras i oktober 2018 kommer vi se nya förslag på hur LSS ska utformas framöver. Exakt hur de tillfälliga lagändringarna kommer se ut fram tills ”nya LSS” presenteras vet vi inte än men vi kommer att hålla er uppdaterade.

Du får gärna höra av dig till din arbetsledare eller till våra jurister om du har frågor eller funderingar. Våra jurister når du genom att ringa 08-505 920 24 (Lisa Warström) alternativt 08-505 920 28 (Johanna Lindqvist).

Vänliga hälsningar,

Brukarassistans

 

Aktuellt

 • Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.

  Idag kom avgörandet i frågan om sondmatning ska betraktas som intag av en måltid från Högsta Förvaltningsdomstolen. 

  Läs mer
 • Promenadskoter på besök

  På måndag den 16 april är du varmt välkommen att prova på olika promenadskotrar!

  Läs mer
 • Glad påsk

  Vi vill önska dig en glad påsk och hoppas att du får en fin helg! Kontoret stänger kl.12.00 på Skärtorsdagen och öppnar igen tisdag den 3 april kl.08.00. Vi finns självklart att nå dygnet runt ändå på nummer 018-265 09 60.

  Vänliga hälsningar,

  All personal på BAS

  Läs mer
 • Heja Funktionsrätt Sverige - vi stödjer er!

  Om mindre än 6 månader är det dags för val i Sverige. Vår viktigaste fråga är LSS och dess överlevnad. Vad är din viktigaste fråga?

  Läs mer
 • Första utkastet från LSS-utredningen

  I fredags skickades ett första förslag från LSS-utredningen ut till experter på området. Förslaget läckte även ut till media och det som framkommer är inte förenligt med de intentioner man en gång hade med LSS. 

  Läs mer
Visa fler inlägg